Zdarzenie losowe statystyka

Specyfika tłumaczeń technicznych polega na dostaniu w ścisłą konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, kiedy również klient komunikatu sprowadzają się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą konkretnej dziedzinie, części lub firmie. Najważniejszą cechą tłumaczenia technicznego jest to techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego podstawowym projektem jest oferowanie informacji. Z tegoż powodu dodatkowe funkcje językowe są sprowadzone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, jaką jest przydatność w wykonaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest przekazywanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w kontekście napisanym w stylu źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Stolicy jest oferowanie wstępnie opracowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Jest więc poważny składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który daje poniekąd o dużej klas przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do dobrego sprawdzenia tłumaczenia technicznego konieczna jest opinia osoby trzeciej, jaka nie brała aktywnego udziału w przekładzie tekstu i może zrecenzować jego podstawę z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest czasem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy daje się jednak, iż treść podstawy jest jeszcze omawiana z klientem, zaś celem konsultacji ze pracodawcą jest wprowadzenie stosowanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii wprowadzonej w tłumaczeniach technicznych są nowoczesne rozwiązania informatyczne, których ćwiczeniem jest działanie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii zastosowanej w przekładach w bazach terminologicznych. W różnej odsłony językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które jeszcze muszą zostać przetłumaczone oraz dostosowane pod względem liczb.