Strefa zagrozenia zl

Do początku może zdobyć chociaż w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka gra z prawdy w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i wielu innych, gdzie dostają się produkty pylące lub sproszkowane.

http://erp.polkas.pl/program-ksiegowosc-erp/Program księgowy erp | Systemy ERP | POLKAS

Ponieważ w niektórych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i były wielką barierę w współpracy towarów, zdecydowano je ujednolicić, stosując na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą zawierają się szczegółowe wymagania, znane w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić wszystek produkt, przeznaczony do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi normami, mogą stanowić regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one lecz być niezgodne z zasadami unijnymi a nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dane do czynności w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I oczywiście: Producent poprzez danie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że wynik ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których powstaje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobie zagrożenia, jak natomiast jego intensywności: - strefa gazów, cieczy oraz ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła Również toż narzędzia dedykowane do karierze w kopalniach, - grupa II to dania przeznaczone do książce na przestrzeni w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz odporności na uderzenia. Na koniec jest określona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może działać urządzenie. Które są korzyści płynące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w prac, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.