Serwis urzadzen diagnostycznych

Kasy fiskalne serwis jest obowiązkowy nie tylko podczas awarii urządzeń, ale i podczas obowiązkowego przeglądu kas, a dodatkowo w sezonie gdy zaczynamy i zawieramy działalność. Razem z założeniem jedną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zdobyć się jej naprawą, jest człowiek jednostki serwisującej sprawdzający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca trwa do sprzedawcy kas fiskalnych z propozycją nawiązania współpracy i zawarcia umowy dealerskiej, – po uzyskaniu zgody kieruje co chwila dwóch ludzi na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W ciągu szkoleń serwisant zdobywa prawa na wszelkie rodzaje urządzeń fiskalnych, jakie spotykają się w ofercie producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje indywidualną i częstą zdjęciem legitymację też swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są prawe do czynienia napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a także wysyła jego informacje do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia otrzymuje się na okres jednego roku i wynika ono przeznaczonego rodzaju kasy – zakończeni kosztu nie daje więc serwisantowi uprawnienia do zmiany wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a jedynie do pozbywania się decyzji w wybranych modelach. Serwisant jest przymuszony do codziennego podnoszenia swoich kompetencje poprzez udział w zakładach produktowych, powinien również co roku wyjść z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zarejestrowany w umowie dealerskiej to stanowienie przez jednostkę serwisującą magazynu części zamiennych, jak i narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest zobowiązany do zaopatrywania konsumentów w środki eksploatacyjne, które pochodzą od producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas finansowych w firmie do ostatniego uprawnionej, nie ma dobra do zarządzania dziennika także potrzebuje poświęcić legitymację producentowi. Serwisant może stosować kasy fiskalne ale i tylko wtedy, jeśli jest człowiekiem jednostki powiązanej z producentem umową dealerską.