Nowoczesne rozwiazania technologiczne stosowane w logistyce

Transport różnych materiałów stwarza konieczność wprowadzania w tej części innowacyjnych technik. Samym z niezwykle przystępnych również tworzących wykorzystanie w wielu nowych rzeczach gospodarki są podajniki wibracyjne.

Urządzenia te dają do transportu surowców zbrylonych, sypkich i starych, na niezbyt długie odległości. Lecz ich forma pozwoli na połączenie kilku podajników w zestawienie szeregowe, takie rozwiązania pozwalają wydłużenie drogi transportowej. Oferta producentów zawiera trzy pewne rodzaje przenośników, są to: przenośniki łańcuchowe, taśmowe, rolkowe i wibracyjne.

Przenośnik wibracyjny stanowi ostatnie ustrojstwo w jakim surowiec zostaje przemieszczany, dzięki wykorzystaniu jego bezwładności. Rzecz ich liczy na skorzystaniu asymetrii ruchu, zwolnione tempo poruszania się w przód i bliski powrót sprawiają, że produkt ulega przesunięciu. Transport przeprowadzany przy wykorzystaniu takich urządzeń możliwy jest dzięki wykorzystaniu wibratorów będących różne częstotliwości drgań. Zabudowy tych maszyn są przystosowane do wymogów mężczyzny oraz mogą one stanowić boczne, górne lub dolne. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoli więcej na wykorzystanie zabudowy podwieszonej i utrzymanej.

Przenośniki wibracyjne różnią się oraz sposobem zasilania. Proponowane przez producentów urządzenia są zasilane elektrycznie lub pneumatycznie. Oba te rozwiązania przedstawiają się niskim poborem zarówno prądu kiedy i powietrza, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu hałasu.

Podajniki wibracyjne są również stosowane w grupach gdzie potrzeba wstępnej segregacji materiału, jego chłodzenia lub podgrzania, nawilżenia czy odwodnienia. Szerokie zastosowanie sprawia, że producenci tych instytucji dostosowują swoje wyroby do samych potrzeb zamawiającego. Uwarunkowane toż istnieje rodzajem surowców które będą dostarczane, wydajnością oraz stosunkami w jakich będą eksploatowane.